• هارد اکسترنالAdata hd330
  • قیمت آزاد
  • 660,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 650,000 تومان
  • تعداد
  • 15
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنالAdata hd 680
  • قیمت آزاد
  • 685,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 650,000 تومان
  • تعداد
  • 22
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اکسترنال Adata hd 700
  • قیمت آزاد
  • 705,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 695,000 تومان
  • تعداد
  • 17
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال Adata hd 710p
  • قیمت آزاد
  • 710,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 700,000 تومان
  • تعداد
  • 17
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال Adata hd 720
  • قیمت آزاد
  • 720,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 710,000 تومان
  • تعداد
  • 18
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال Adata hd 725
  • قیمت آزاد
  • 710,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 705,000 تومان
  • تعداد
  • 14
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال Adata hd330 2T
  • قیمت آزاد
  • 1,075,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,060,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اکسترنال Adata hd680 2T
  • قیمت آزاد
  • 1,070,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,060,000 تومان
  • تعداد
  • 22
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال Adata hd700 2T
  • قیمت آزاد
  • 1,080,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,070,000 تومان
  • تعداد
  • 15
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اکسترنال Adata hd710P 2T
  • قیمت آزاد
  • 1,115,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,000,000 تومان
  • تعداد
  • 17
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اکسترنال Adata hd720 2T
  • قیمت آزاد
  • 1,115,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,110,000 تومان
  • تعداد
  • 17
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اکسترنال Adata hd725 2T
  • قیمت آزاد
  • 1,165,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,140,000 تومان
  • تعداد
  • 14
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اکسترنال Adata hd830 2T
  • قیمت آزاد
  • 1,310,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,300,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اکسترنال Adata hd330 4T
  • قیمت آزاد
  • 1,695,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,670,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال Adata hd710P 4T
  • قیمت آزاد
  • 1,960,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,900,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 2
  • هارد اکسترنال Adata hd710P 5T
  • قیمت آزاد
  • 2,530,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,510,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اکسترنال Adata hd830 5T
  • قیمت آزاد
  • 2,615,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,605,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اکسترنال silicon power a65 1T
  • قیمت آزاد
  • 750,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 745,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال silicon power a75 1T
  • قیمت آزاد
  • 845,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 800,000 تومان
  • تعداد
  • 0
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال silicon power a80 1T
  • قیمت آزاد
  • 755,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 750,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اکسترنال silicon power a85 1T
  • قیمت آزاد
  • 855,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 820,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال silicon power a60 2T
  • قیمت آزاد
  • 1,140,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,110,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اکسترنال silicon power a65 2T
  • قیمت آزاد
  • 1,125,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,115,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال silicon power a80 2T
  • قیمت آزاد
  • 1,150,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,130,000 تومان
  • تعداد
  • 17
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اکسترنال silicon power a85 2T
  • قیمت آزاد
  • 1,285,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,230,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اینترنال Silicon power 512gig a5...
  • قیمت آزاد
  • 960,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 950,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اینترنال Silicon power 120gig s5...
  • قیمت آزاد
  • 325,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 310,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اینترنال Silicon power 240gig s5...
  • قیمت آزاد
  • 500,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 485,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اینترنال Silicon power 480gig s5...
  • قیمت آزاد
  • 890,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 880,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال Apacer ac731 1T
  • قیمت آزاد
  • 720,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 705,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال WD elements 1T
  • قیمت آزاد
  • 545,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 535,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال WD my passport 1T
  • قیمت آزاد
  • 560,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 555,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال WD my passport 2T
  • قیمت آزاد
  • 860,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 840,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال WD elements 2T
  • قیمت آزاد
  • 835,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 825,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اینترنال WD internal purple 1T
  • قیمت آزاد
  • 575,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 560,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اینترنال WD internal purple 2T
  • قیمت آزاد
  • 770,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 760,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اینترنال WD internal purple 4T
  • قیمت آزاد
  • 1,425,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,400,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 1
  • ASUS ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING Graph...
  • قیمت آزاد
  • 4,485,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,350,000 تومان
  • تعداد
  • 9
  • امتیاز
  • 2
  • ASUS TURBO-GTX1060-6GB GDDR5 Graphics...
  • قیمت آزاد
  • 4,490,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,480,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • ASUS DUAL-GTX1650-O4G Graphics Card
  • قیمت آزاد
  • 2,900,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,840,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 2
  • ASUS DUAL-RX580-O8G Graphics Card
  • قیمت آزاد
  • 3,800,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 3,750,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • ASUS ROG-STRIX-RX570-O4G-GAMING Graph...
  • قیمت آزاد
  • 2,900,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,830,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 2
  • ASUS ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING Gra...
  • قیمت آزاد
  • 5,640,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 5,600,000 تومان
  • تعداد
  • 8
  • امتیاز
  • 2
  • ASUS ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING Graph...
  • قیمت آزاد
  • 4,350,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,300,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 2
  • ASUS CERBERUS-GTX1050TI-O4G Graphics...
  • قیمت آزاد
  • 2,770,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,750,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 0
  • ASUS RX560-O4G-EVO Graphics Card
  • قیمت آزاد
  • 2,450,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,380,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 2
  • ASUS DUAL-GTX1060-O6G Graphics Card
  • قیمت آزاد
  • 4,880,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,810,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 2
  • ASUS EX-GTX1050TI-O4G Graphics Card
  • قیمت آزاد
  • 2,850,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,800,000 تومان
  • تعداد
  • 9
  • امتیاز
  • 2
  • ASUS ROG-STRIX-RTX2060-O6G-GAMING Gra...
  • قیمت آزاد
  • 7,450,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 7,300,000 تومان
  • تعداد
  • 13
  • امتیاز
  • 2
  • ASUS ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING Gra...
  • قیمت آزاد
  • 10,350,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 10,200,000 تومان
  • تعداد
  • 7
  • امتیاز
  • 2
  • ASUS DUAL-RX580-O4G Graphics Card
  • قیمت آزاد
  • 3,300,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 3,200,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 2
  • PNY NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB GDDR6...
  • قیمت آزاد
  • 17,800,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 17,600,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 4
  • PNY NVIDIA Quadro P5000 16GB GDDR5X G...
  • قیمت آزاد
  • 24,000,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 23,800,000 تومان
  • تعداد
  • 6
  • امتیاز
  • 10
  • PNY Nvidia Quadro P620 2GB GDDR5 Grap...
  • قیمت آزاد
  • 2,780,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,760,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 1
  • ASUS PH-RTX2060-6G Graphics Card
  • قیمت آزاد
  • 6,900,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 6,800,000 تومان
  • تعداد
  • 11
  • امتیاز
  • 4
  • PNY Nvidia Quadro P1000 4GB GDDR5 Gra...
  • قیمت آزاد
  • 5,000,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,850,000 تومان
  • تعداد
  • 14
  • امتیاز
  • 4
  • ASUS TURBO-RTX2080-8G Graphics Card
  • قیمت آزاد
  • 13,300,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 13,000,000 تومان
  • تعداد
  • 6
  • امتیاز
  • 6
  • ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME LGA 2066...
  • قیمت آزاد
  • 14,200,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 13,950,000 تومان
  • تعداد
  • 7
  • امتیاز
  • 3
  • ASUS ROG MAXIMUS XI FORMULA LGA 1151...
  • قیمت آزاد
  • 9,150,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 8,990,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 3
  • ASUS ROG RAMPAGE VI APEX LGA 2066 X29...
  • قیمت آزاد
  • 8,100,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 7,950,000 تومان
  • تعداد
  • 7
  • امتیاز
  • 3
  • ASUS WS C621E SAGE LGA 3647 Dual CPU...
  • قیمت آزاد
  • 7,600,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 7,450,000 تومان
  • تعداد
  • 5
  • امتیاز
  • 3
  • ASUS ROG RAMPAGE V EDITION 10 LGA 201...
  • قیمت آزاد
  • 7,500,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 7,420,000 تومان
  • تعداد
  • 7
  • امتیاز
  • 3
  • ASUS ROG MAXIMUS XI HERO LGA 1151 Z39...
  • قیمت آزاد
  • 6,500,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 6,300,000 تومان
  • تعداد
  • 5
  • امتیاز
  • 5
  • MSI X399 SLI PLUS TR4 Motherboard
  • قیمت آزاد
  • 6,800,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 6,700,000 تومان
  • تعداد
  • 5
  • امتیاز
  • 4
  • ASUS WS Z390 PRO LGA 1151 Motherboard
  • قیمت آزاد
  • 6,600,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 6,450,000 تومان
  • تعداد
  • 5
  • امتیاز
  • 3
  • ASUS PRIME X399-A TR4 Motherboard
  • قیمت آزاد
  • 6,500,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 6,390,000 تومان
  • تعداد
  • 3
  • امتیاز
  • 3
  • ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING LGA 1151...
  • قیمت آزاد
  • 6,350,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 6,250,000 تومان
  • تعداد
  • 5
  • امتیاز
  • 4
  • GigaByte Z390 AORUS MASTER LGA 1151 M...
  • قیمت آزاد
  • 5,800,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 5,750,000 تومان
  • تعداد
  • 5
  • امتیاز
  • 3
  • ASUS ROG STRIX X299-E GAMING LGA 2066...
  • قیمت آزاد
  • 5,550,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 5,500,000 تومان
  • تعداد
  • 5
  • امتیاز
  • 3
  • ASUS PRIME X570-PRO AM4 Motherboard
  • قیمت آزاد
  • 4,350,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,250,000 تومان
  • تعداد
  • 7
  • امتیاز
  • 3
  • ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO WiFi AM4...
  • قیمت آزاد
  • 4,950,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,850,000 تومان
  • تعداد
  • 4
  • امتیاز
  • 2
  • GigaByte X399 AORUS PRO TR4 Motherboa...
  • قیمت آزاد
  • 4,900,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,780,000 تومان
  • تعداد
  • 3
  • امتیاز
  • 2
  • ASUS TUF X299 MARK 1 LGA 2066 Motherb...
  • قیمت آزاد
  • 4,200,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,050,000 تومان
  • تعداد
  • 2
  • امتیاز
  • 3
  • MSI X299 GAMING M7 ACK LGA 2066 Mothe...
  • قیمت آزاد
  • 4,400,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,270,000 تومان
  • تعداد
  • 4
  • امتیاز
  • 3
  • GigaByte Z390 AORUS ULTRA LGA 1151 Mo...
  • قیمت آزاد
  • 4,600,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,550,000 تومان
  • تعداد
  • 4
  • امتیاز
  • 2
  • ASUS TUF GAMING X570-PLUS WI-FI AM4 M...
  • قیمت آزاد
  • 4,180,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,080,000 تومان
  • تعداد
  • 2
  • امتیاز
  • 1
  • ASUS X99-M WS LGA 2011-v3 Motherboard
  • قیمت آزاد
  • 4,300,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,200,000 تومان
  • تعداد
  • 5
  • امتیاز
  • 2
  • MSI X299 TOMAHAWK LGA 2066 Motherboar...
  • قیمت آزاد
  • 4,250,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,150,000 تومان
  • تعداد
  • 5
  • امتیاز
  • 2
  • GigaByte X299 UD4 LGA 2066 Motherboar...
  • قیمت آزاد
  • 3,450,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 3,370,000 تومان
  • تعداد
  • 5
  • امتیاز
  • 3
  • پاور گرین سری EUD با توان ۵۸۰ وات
  • قیمت آزاد
  • 565,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 560,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • منبع تغذیه ماژولار گیمدیاس مدل CYCLOP...
  • قیمت آزاد
  • 4,000,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 3,500,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 6
  • اور گرین سری EUD با توان ۴۳۰ وات
  • قیمت آزاد
  • 490,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 475,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 0
  • پاور سادیتا مدل اس پی ۳۳۰-وی سی
  • قیمت آزاد
  • 190,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 170,000 تومان
  • تعداد
  • 5
  • امتیاز
  • 0
  • منبع تغذیه ماژولار گرین مدل GP۱۳۵۰B-O...
  • قیمت آزاد
  • 2,860,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,820,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 1
  • پاور گرین سری EUD با توان ۴۸۰ وات
  • قیمت آزاد
  • 500,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 490,000 تومان
  • تعداد
  • 15
  • امتیاز
  • 0
  • پاور گرین سری آورکلاکینگ اوو مدل جی پ...
  • قیمت آزاد
  • 1,820,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,730,000 تومان
  • تعداد
  • 8
  • امتیاز
  • 3
  • پاور گرین سری EUD با توان ۵۳۰ وات
  • قیمت آزاد
  • 535,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 525,000 تومان
  • تعداد
  • 9
  • امتیاز
  • 0
  • منبع تغذیه ماژولار گرین مدل GP۱۰۵۰B-O...
  • قیمت آزاد
  • 2,040,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,030,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • پاور کولرمستر مدل ام دبلیو ای برنز با...
  • قیمت آزاد
  • 775,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 755,000 تومان
  • تعداد
  • 8
  • امتیاز
  • 0
  • پاور گرین سری EUD با توان ۳۳۰ وات
  • قیمت آزاد
  • 450,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 43,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 1
  • منبع تغذیه ماژولار گرین مدل GP۱۲۰۰B-O...
  • قیمت آزاد
  • 2,400,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,380,000 تومان
  • تعداد
  • 8
  • امتیاز
  • 0
  • پاور کولرمستر سری وی با توان ۱۰۰۰ وات
  • قیمت آزاد
  • 2,610,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,585,000 تومان
  • تعداد
  • 9
  • امتیاز
  • 3
  • Green GP530A-EUD 80Plus Bronze Power...
  • قیمت آزاد
  • 780,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 720,000 تومان
  • تعداد
  • 7
  • امتیاز
  • 4
  • منبع تغذیه ماژولار گیمدیاس مدل ASTRAP...
  • قیمت آزاد
  • 1,800,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,730,000 تومان
  • تعداد
  • 8
  • امتیاز
  • 3
  • Green GP330A-EUD 80Plus Bronze Power...
  • قیمت آزاد
  • 530,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 500,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 2
  • منبع تغذیه گیم دیاس مدل ASTRAPE M۱ ۶۵...
  • قیمت آزاد
  • 1,320,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,285,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 0
  • پاور آنتک مدل ۱۰۰۰ پلانیتوم
  • قیمت آزاد
  • 3,150,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 3,050,000 تومان
  • تعداد
  • 9
  • امتیاز
  • 4
  • پاور آنتک مدل اچ سی جی ۶۵۰ گلد
  • قیمت آزاد
  • 1,210,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,185,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 1
  • پاور ریدمکس مدل آر ایکس ۱۲۰۰ ای ای بی...
  • قیمت آزاد
  • 2,200,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,190,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • ماوس بی‌سیم تسکو مدل TM ۶۲۸w
  • قیمت آزاد
  • 98,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 90,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 0
  • ماوس بی سیم ریزر مدل Mamba Hyperflux...
  • قیمت آزاد
  • 4,400,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,300,000 تومان
  • تعداد
  • 8
  • امتیاز
  • 4
  • ماوس با سیم گیمینگ ای فور تک مدل ای ۷...
  • قیمت آزاد
  • 320,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 310,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 0
  • ماوس بیسیم مایکروسافت مدل Wireless Mo...
  • قیمت آزاد
  • 275,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 270,000 تومان
  • تعداد
  • 24
  • امتیاز
  • 1
  • ماوس ایفورتک مدل ان-۷۰ اف ایکس
  • قیمت آزاد
  • 120,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 115,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • ماوس بیسیم تسکو مدل تی ام ۶۶۲ دبلیو
  • قیمت آزاد
  • 55,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 50,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • ماوس با سیم گیمینگ ای فور تک مدل ای ۶...
  • قیمت آزاد
  • 310,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 300,000 تومان
  • تعداد
  • 15
  • امتیاز
  • 0
  • ماوس بی سیم ای فور تک G۳-۲۰۰N
  • قیمت آزاد
  • 150,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 145,000 تومان
  • تعداد
  • 8
  • امتیاز
  • 0
  • ماوس بی سیم تسکو مدل TM ۷۰۰W
  • قیمت آزاد
  • 90,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 80,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 0
  • ماوس با سیم گیمینگ ای فور تک مدل ان ۵...
  • قیمت آزاد
  • 375,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 365,000 تومان
  • تعداد
  • 9
  • امتیاز
  • 1
  • ماوس بی سیم تسکو مدل تی ام ۶۴۲ دبلیو
  • قیمت آزاد
  • 75,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 58,000 تومان
  • تعداد
  • 13
  • امتیاز
  • 0
  • ماوس بی سیم ای فور تک جی ۳-۲۸۰ ان
  • قیمت آزاد
  • 165,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 155,000 تومان
  • تعداد
  • 8
  • امتیاز
  • 0
  • ماوس با سیم گیمینگ ای فور تک مدل ای ۹...
  • قیمت آزاد
  • 320,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 312,000 تومان
  • تعداد
  • 8
  • امتیاز
  • 0
  • ماوس تسکو مدل ۲۸۶
  • قیمت آزاد
  • 43,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 40,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • ماوس با سیم گیمینگ ای فور تک بلودی وی...
  • قیمت آزاد
  • 280,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 270,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 0
  • کیبورد و ماوس بی سیم لاجیتک ام کی ۲۷۰
  • قیمت آزاد
  • 360,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 350,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • کیبورد و ماوس با سیم لاجیتک مدل ام کی...
  • قیمت آزاد
  • 250,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 235,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • کیبورد و ماوس گیمینگ کولرمستر مدل DEV...
  • قیمت آزاد
  • 800,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 785,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • کیبورد و ماوس بی سیم ای فورتک مدل ۳۱۰...
  • قیمت آزاد
  • 285,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 260,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • کیبورد باسیم تسکو مدل ۸۰۲۴ با رابط PS...
  • قیمت آزاد
  • 98,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 85,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • کیبورد با سیم گرین جی کی ۳۰۲ مالتی‌مد...
  • قیمت آزاد
  • 85,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 78,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • کیبورد و ماوس بی سیم گرین مدل GKM-۵۰۵...
  • قیمت آزاد
  • 235,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 220,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • کیبورد با سیم لاجیتک مدل کی ۱۲۰
  • قیمت آزاد
  • 150,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 145,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • کیبورد و ماوس با سیم ای فور تک کی آر...
  • قیمت آزاد
  • 215,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 205,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • کیبورد و ماوس لاجیتک مدل ام کی ۳۴۵
  • قیمت آزاد
  • 510,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 490,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 1
  • کیبورد و ماوس بی سیم ای فورتک مدل ۳۰۰...
  • قیمت آزاد
  • 280,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 270,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • Intel Core i3-8100 3.6GHz LGA 1151 Co...
  • قیمت آزاد
  • 1,600,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,585,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 1
  • Intel Core i3-9100F 3.6GHz LGA 1151 C...
  • قیمت آزاد
  • 1,630,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,550,000 تومان
  • تعداد
  • 8
  • امتیاز
  • 1
  • Intel Core i5-7500 3.4GHz FCLGA1151 K...
  • قیمت آزاد
  • 2,580,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,500,000 تومان
  • تعداد
  • 8
  • امتیاز
  • 1
  • Intel Core i5-8400 2.8GHz LGA 1151 Co...
  • قیمت آزاد
  • 2,700,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,685,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 1
  • Intel Core i7-8700 3.2GHz LGA 1151 Co...
  • قیمت آزاد
  • 4,280,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,260,000 تومان
  • تعداد
  • 9
  • امتیاز
  • 1
  • Intel Core i7-8700K 3.7GHz LGA 1151 C...
  • قیمت آزاد
  • 4,730,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,710,000 تومان
  • تعداد
  • 13
  • امتیاز
  • 1
  • Intel Core-i3 7100 3.9GHz LGA 1151 Ka...
  • قیمت آزاد
  • 1,400,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,370,000 تومان
  • تعداد
  • 14
  • امتیاز
  • 1
  • Intel Core-i5 6400T 2.2GHz LGA 1151 S...
  • قیمت آزاد
  • 1,610,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,575,000 تومان
  • تعداد
  • 9
  • امتیاز
  • 1
  • Intel Core-i5 7400 3.0GHz FCLGA 1151...
  • قیمت آزاد
  • 2,345,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,330,000 تومان
  • تعداد
  • 8
  • امتیاز
  • 1
  ویژه
  • Intel Core-i7 7700K 4.2GHz LGA 1151 K...
  • قیمت آزاد
  • 4,450,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,300,000 تومان
  • تعداد
  • 7
  • امتیاز
  • 1
  • سيستم خنک کننده آبي گرين مدل GLC۳۶۰-E...
  • قیمت آزاد
  • 1,350,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,300,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 1