• هارد اکسترنالAdata hd330
  • قیمت آزاد
  • 695,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 685,000 تومان
  • تعداد
  • 15
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنالAdata hd 680
  • قیمت آزاد
  • 710,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 700,000 تومان
  • تعداد
  • 22
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اکسترنال Adata hd 700
  • قیمت آزاد
  • 725,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 700,000 تومان
  • تعداد
  • 17
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال Adata hd 710p
  • قیمت آزاد
  • 730,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 710,000 تومان
  • تعداد
  • 17
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال Adata hd 720
  • قیمت آزاد
  • 740,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 730,000 تومان
  • تعداد
  • 18
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال Adata hd 725
  • قیمت آزاد
  • 720,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 715,000 تومان
  • تعداد
  • 14
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال Adata hd330 2T
  • قیمت آزاد
  • 1,080,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,075,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اکسترنال Adata hd680 2T
  • قیمت آزاد
  • 1,070,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,060,000 تومان
  • تعداد
  • 22
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال Adata hd700 2T
  • قیمت آزاد
  • 1,110,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,100,000 تومان
  • تعداد
  • 15
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اکسترنال Adata hd710P 2T
  • قیمت آزاد
  • 1,125,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,120,000 تومان
  • تعداد
  • 17
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اکسترنال Adata hd720 2T
  • قیمت آزاد
  • 1,140,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,130,000 تومان
  • تعداد
  • 17
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اکسترنال Adata hd725 2T
  • قیمت آزاد
  • 1,175,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,155,000 تومان
  • تعداد
  • 14
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اکسترنال Adata hd830 2T
  • قیمت آزاد
  • 1,340,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,335,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اکسترنال Adata hd330 4T
  • قیمت آزاد
  • 1,695,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,680,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال Adata hd710P 4T
  • قیمت آزاد
  • 1,960,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,920,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 2
  • هارد اکسترنال Adata hd710P 5T
  • قیمت آزاد
  • 2,600,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,540,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اکسترنال Adata hd830 5T
  • قیمت آزاد
  • 2,680,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,630,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اکسترنال silicon power a65 1T
  • قیمت آزاد
  • 750,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 745,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال silicon power a75 1T
  • قیمت آزاد
  • 845,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 840,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال silicon power a80 1T
  • قیمت آزاد
  • 800,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 785,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اکسترنال silicon power a85 1T
  • قیمت آزاد
  • 790,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 780,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال silicon power a60 2T
  • قیمت آزاد
  • 1,180,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,150,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اکسترنال silicon power a65 2T
  • قیمت آزاد
  • 1,125,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,110,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال silicon power a80 2T
  • قیمت آزاد
  • 1,150,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,135,000 تومان
  • تعداد
  • 17
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اکسترنال silicon power a85 2T
  • قیمت آزاد
  • 1,160,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,150,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 1
  • هارد اینترنال Silicon power 512gig a5...
  • قیمت آزاد
  • 950,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 940,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اینترنال Silicon power 120gig s5...
  • قیمت آزاد
  • 345,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 330,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اینترنال Silicon power 240gig s5...
  • قیمت آزاد
  • 550,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 525,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اینترنال Silicon power 480gig s5...
  • قیمت آزاد
  • 930,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 920,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال Apacer ac731 1T
  • قیمت آزاد
  • 770,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 760,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال WD elements 1T
  • قیمت آزاد
  • 545,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 535,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال WD my passport 1T
  • قیمت آزاد
  • 560,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 555,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال WD my passport 2T
  • قیمت آزاد
  • 860,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 840,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اکسترنال WD elements 2T
  • قیمت آزاد
  • 835,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 825,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اینترنال WD internal purple 1T
  • قیمت آزاد
  • 575,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 560,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اینترنال WD internal purple 2T
  • قیمت آزاد
  • 770,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 760,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • هارد اینترنال WD internal purple 4T
  • قیمت آزاد
  • 1,470,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,425,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 1
  • ASUS ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING Graph...
  • قیمت آزاد
  • 4,485,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,350,000 تومان
  • تعداد
  • 9
  • امتیاز
  • 2
  • ASUS TURBO-GTX1060-6GB GDDR5 Graphics...
  • قیمت آزاد
  • 4,490,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,480,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • ASUS DUAL-GTX1650-O4G Graphics Card
  • قیمت آزاد
  • 2,900,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,840,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 2
  • ASUS DUAL-RX580-O8G Graphics Card
  • قیمت آزاد
  • 3,800,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 3,750,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • ASUS ROG-STRIX-RX570-O4G-GAMING Graph...
  • قیمت آزاد
  • 2,900,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,830,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 2
  • ASUS ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING Gra...
  • قیمت آزاد
  • 5,640,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 5,600,000 تومان
  • تعداد
  • 8
  • امتیاز
  • 2
  • ASUS ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING Graph...
  • قیمت آزاد
  • 4,350,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,300,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 2
  • ASUS CERBERUS-GTX1050TI-O4G Graphics...
  • قیمت آزاد
  • 2,770,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,750,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 0
  • ASUS RX560-O4G-EVO Graphics Card
  • قیمت آزاد
  • 2,450,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,380,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 2
  • ASUS DUAL-GTX1060-O6G Graphics Card
  • قیمت آزاد
  • 4,880,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,810,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 2
  • ASUS EX-GTX1050TI-O4G Graphics Card
  • قیمت آزاد
  • 2,850,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,800,000 تومان
  • تعداد
  • 9
  • امتیاز
  • 2
  • ASUS ROG-STRIX-RTX2060-O6G-GAMING Gra...
  • قیمت آزاد
  • 7,450,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 7,300,000 تومان
  • تعداد
  • 13
  • امتیاز
  • 2
  • ASUS ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING Gra...
  • قیمت آزاد
  • 10,350,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 10,200,000 تومان
  • تعداد
  • 7
  • امتیاز
  • 2
  • ASUS DUAL-RX580-O4G Graphics Card
  • قیمت آزاد
  • 3,300,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 3,200,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 2
  • PNY NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB GDDR6...
  • قیمت آزاد
  • 17,800,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 17,600,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 4
  • PNY NVIDIA Quadro P5000 16GB GDDR5X G...
  • قیمت آزاد
  • 24,000,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 23,800,000 تومان
  • تعداد
  • 6
  • امتیاز
  • 10
  • PNY Nvidia Quadro P620 2GB GDDR5 Grap...
  • قیمت آزاد
  • 2,780,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,760,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 1
  • ASUS PH-RTX2060-6G Graphics Card
  • قیمت آزاد
  • 6,900,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 6,800,000 تومان
  • تعداد
  • 11
  • امتیاز
  • 4
  • PNY Nvidia Quadro P1000 4GB GDDR5 Gra...
  • قیمت آزاد
  • 5,000,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,850,000 تومان
  • تعداد
  • 14
  • امتیاز
  • 4
  • ASUS TURBO-RTX2080-8G Graphics Card
  • قیمت آزاد
  • 13,300,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 13,000,000 تومان
  • تعداد
  • 6
  • امتیاز
  • 6
  • Intel Core i3-8100 3.6GHz LGA 1151 Co...
  • قیمت آزاد
  • 1,600,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,585,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 1
  • Intel Core i3-9100F 3.6GHz LGA 1151 C...
  • قیمت آزاد
  • 1,630,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,550,000 تومان
  • تعداد
  • 8
  • امتیاز
  • 1
  • Intel Core i5-7500 3.4GHz FCLGA1151 K...
  • قیمت آزاد
  • 2,580,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,500,000 تومان
  • تعداد
  • 8
  • امتیاز
  • 1
  • Intel Core i5-8400 2.8GHz LGA 1151 Co...
  • قیمت آزاد
  • 2,700,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,685,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 1
  • Intel Core i7-8700 3.2GHz LGA 1151 Co...
  • قیمت آزاد
  • 4,280,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,260,000 تومان
  • تعداد
  • 9
  • امتیاز
  • 1
  • Intel Core i7-8700K 3.7GHz LGA 1151 C...
  • قیمت آزاد
  • 4,730,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,710,000 تومان
  • تعداد
  • 13
  • امتیاز
  • 1
  • Intel Core-i3 7100 3.9GHz LGA 1151 Ka...
  • قیمت آزاد
  • 1,400,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,370,000 تومان
  • تعداد
  • 14
  • امتیاز
  • 1
  • Intel Core-i5 6400T 2.2GHz LGA 1151 S...
  • قیمت آزاد
  • 1,610,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,575,000 تومان
  • تعداد
  • 9
  • امتیاز
  • 1
  • Intel Core-i5 7400 3.0GHz FCLGA 1151...
  • قیمت آزاد
  • 2,345,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 2,330,000 تومان
  • تعداد
  • 8
  • امتیاز
  • 1
  ویژه
  • Intel Core-i7 7700K 4.2GHz LGA 1151 K...
  • قیمت آزاد
  • 4,450,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 4,300,000 تومان
  • تعداد
  • 7
  • امتیاز
  • 1
  • سيستم خنک کننده آبي گرين مدل GLC۳۶۰-E...
  • قیمت آزاد
  • 1,350,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 1,300,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 1
  • فن پردازنده ترمال رایت مدل سیلور ارو...
  • قیمت آزاد
  • 980,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 950,000 تومان
  • تعداد
  • 5
  • امتیاز
  • 1
  • فن خنک کننده سی پی یو مدل تاینی کول ۹...
  • قیمت آزاد
  • 80,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 75,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • فن خنک کننده پردازنده گرین مدل نوتوس...
  • قیمت آزاد
  • 180,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 175,000 تومان
  • تعداد
  • 12
  • امتیاز
  • 0
  • فن خنک کننده پردازنده گرین مدل نوتوس...
  • قیمت آزاد
  • 320,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 315,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • سیستم خنک کننده آبی گرین مدل Glacier...
  • قیمت آزاد
  • 595,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 590,000 تومان
  • تعداد
  • 15
  • امتیاز
  • 0
  • فن خنک کننده سی پی یو گرین مدل جی ال...
  • قیمت آزاد
  • 810,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 790,000 تومان
  • تعداد
  • 14
  • امتیاز
  • 0
  • فن خنک کننده سی پی یو کولرمستر مدلSta...
  • قیمت آزاد
  • 130,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 115,000 تومان
  • تعداد
  • 10
  • امتیاز
  • 0
  • فن خنک کننده پردازنده کولرمستر مدل ها...
  • قیمت آزاد
  • 335,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 320,000 تومان
  • تعداد
  • 13
  • امتیاز
  • 0
  • فن خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل M...
  • قیمت آزاد
  • 460,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 440,000 تومان
  • تعداد
  • 8
  • امتیاز
  • 0
  • فن خنک کننده پردازنده کولرمستر مدل Ma...
  • قیمت آزاد
  • 600,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 585,000 تومان
  • تعداد
  • 7
  • امتیاز
  • 0
  • ن خنک کننده پردازنده کولرمستر مدل ام...
  • قیمت آزاد
  • 735,000 تومان
  • قیمت VIP
  • 730,000 تومان
  • تعداد
  • 9
  • امتیاز
  • 0